Nippon Accademy

NIPPON ACADEMY 2022 1 1

NIPPON ACADEMY điều hành bốn trường: Học viện tiếng nhật NIPPON (xây dựng vào năm 1990), học viện NIPPON BUNKA (mở cửa 2014), trường chuyên môn NIPPON OMOTENASHI(mở cửa 2013) và học viện NIPPON HEIWA (mở cửa 2017). Đó là một tập đoàn trường học với sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia khác nhau học tiếng nhật mỗi ngày để làm việc và tận hưởng cuộc sống ở Nhật Bản.

Là trường học lâu đời nhất tại tỉnh Gunma. Tập đoàn có điều hành khách sạn, VPDD trong nước (Gunma, Tokyo, Osaka, Fukuoka), VPDD nước ngoài (Trung Quốc, Mông Cổ,Việt Nam)

NIPPON ACADEMY 2022 3 1
NIPPON ACADEMY 2022 4 1
NIPPON ACADEMY 2022 5
NIPPON ACADEMY 2022 6
NIPPON ACADEMY 2022 7
NIPPON ACADEMY 2022 8
NIPPON ACADEMY 2022 9
NIPPON ACADEMY 2022 10
NIPPON ACADEMY 2022 11
NIPPON ACADEMY 2022 12 2
NIPPON ACADEMY 2022 13
NIPPON ACADEMY 2022 14
NIPPON ACADEMY 2022 15
NIPPON ACADEMY 2022 16
NIPPON ACADEMY 2022 17 1
NIPPON ACADEMY 2022 18 2
NIPPON ACADEMY 2022 19
NIPPON ACADEMY 2022 20
NIPPON ACADEMY 2022 21
NIPPON ACADEMY 2022 22
NIPPON ACADEMY 2022 23
NIPPON ACADEMY 2022 24
NIPPON ACADEMY 2022 25
NIPPON ACADEMY 2022 26
NIPPON ACADEMY 2022 27
NIPPON ACADEMY 2022 28
NIPPON ACADEMY 2022 29
NIPPON ACADEMY 2022 30
NIPPON ACADEMY 2022 31
NIPPON ACADEMY 2022 32 1
NIPPON ACADEMY 2022 33 1
NIPPON ACADEMY 2022 34
NIPPON ACADEMY 2022 35
NIPPON ACADEMY 2022 36
NIPPON ACADEMY 2022 37
NIPPON ACADEMY 2022 38
NIPPON ACADEMY 2022 39
NIPPON ACADEMY 2022 40
NIPPON ACADEMY 2022 41
NIPPON ACADEMY 2022 42
NIPPON ACADEMY 2022 43
NIPPON ACADEMY 2022 44
NIPPON ACADEMY 2022 45 1
NIPPON ACADEMY 2022 46 1
NIPPON ACADEMY 2022 47
NIPPON ACADEMY 2022 48
NIPPON ACADEMY 2022 49
NIPPON ACADEMY 2022 50
NIPPON ACADEMY 2022 51
NIPPON ACADEMY 2022 52
NIPPON ACADEMY 2022 53
NIPPON ACADEMY 2022 54 2
NIPPON ACADEMY 2022 55 2
NIPPON ACADEMY 2022 56 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *