Trường Đại học Ngoại Thương

ftu

Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II – TP. HCM
Thành lập: 1993
Loại hình: Đại học công lập
Địa chỉ: Số 15 Đường D5 , Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở 2 tại TP. Hồ Chí Minh

Chức năng, nhiệm vụ của Cơ sở II được quy định trong Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương (ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-ĐHNT ngày 22/2/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương)

1. Cơ sở II được thành lập theo Quyết định số 1485/GD&ĐT ngày 10/07/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cơ sở II là đơn vị thuộc Trường Đại học Ngoại thương, chịu sự quản lý, điều hành của Trường; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh theo phân cấp của Chính phủ. Cơ sở II không có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Cơ sở II có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức thực hiện các công tác: tổ chức, nhân sự, hành chính, tổng hợp, đào tạo, quản lý người học, công tác chính trị – tư tưởng, quản lý tài chính, tài sản, triển khai hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, khảo thí, đảm bảo chất lượng, truyền thông và quan hệ đối ngoại, thông tin, thư viện và hoạt động vì cộng đồng tại Cơ sở II.

3. Cơ sở II có nhiệm vụ:

3.1. Triển khai công tác tổ chức, nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, hành chính, kế hoạch, tài chính, đào tạo bậc đại học, sau đại học, đào tạo quốc tế, công tác chính trị và sinh viên, công tác thi đua khen thưởng, khảo thí, đảm bảo chất lượng, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, quản trị, thiết bị, truyền thông, quan hệ đối ngoại, thông tin, thư viện, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, dân quân tự vệ, y tế, vệ sinh học đường, phòng chống dịch bệnh, tiếp công dân, công tác cựu giáo chức, cựu người học; công tác phát huy dân chủ ở cơ sở, hoạt động vì cộng đồng và các công tác khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng;

3.2. Tham mưu cho Hiệu trưởng về các mảng công tác; tham mưu, hoạch định kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho Hiệu trưởng về các mảng công tác. Lập kế hoạch công tác theo năm học để tổng hợp trong kế hoạch hàng năm của toàn Trường, tổ chức thực hiện và báo cáo Hiệu trưởng kết quả thực hiện sau khi kế hoạch được ban hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ và khối lượng công tác theo nhiệm vụ năm học;

3.3. Ban hành hướng dẫn thực hiện các mảng công tác tại Cơ sở II phù hợp với các quy định của Nhà nước và Nhà trường sau khi tổ chức lấy ý kiến đóng góp của viên chức, người lao động và các đơn vị liên quan để đảm bảo sự phù hợp với điều kiện cụ thể tại Cơ sở II và tính ổn định trong tổ chức thực hiện;

3.4. Lập dự toán ngân sách hàng năm và trình Hiệu trưởng phê duyệt; bổ sung và điều chỉnh ngân sách hàng quý; quản lý việc thu chi ngân sách, tiền lương và các nguồn kinh phí khác;

3.5. Quản lý thu chi tài chính, thực hiện thanh quyết toán, lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, thực hiện công tác kê khai và quyết toán thuế, trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

3.6. Triển khai, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp và địa phương;

3.7. Phối hợp công tác với các đơn vị của Trường để đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác;

3.8. Triển khai việc quảng bá hình ảnh, uy tín của Trường Đại học Ngoại thương tại các tỉnh phía Nam theo chương trình, kế hoạch của Nhà trường đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

3.9. Giữ quan hệ công tác với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tại TP.HCM theo phân công; đại diện tham gia Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học tại TP.HCM;

3.10. Tổ chức thực hiện công tác Đảng, đoàn thể Cơ sở II;

3.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Sứ mạng, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi và Chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040

1. SỨ MẠNG

Phụng sự xã hội bằng sự xuất sắc trong giáo dục, sáng tạo và chuyển giao tri thức.

2. TẦM NHÌN

Trở thành đại học đổi mới sáng tạo, nằm trong nhóm các đại học hàng đầu Châu Á.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sáng tạo – Xuất sắc – Trách nhiệm – Bản lĩnh – Đa dạng – Hòa hợp

4. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Khác biệt để dẫn đầu

5. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Giáo dục hướng tới khai phóng, gắn với thực tiễn; nuôi dưỡng tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo.

6. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁ TRỊ CAM KẾT

6.1. Lĩnh vực hoạt động

– Đào tạo và nghiên cứu: từ các ngành truyền thống và có thế mạnh về kinh tế, kinh doanh thuộc các lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi (ngành Kinh tế, ngành Kinh tế quốc tế), Kinh doanh và quản lý (ngành Quản trị kinh doanh, ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Kinh doanh quốc tế), Nhân văn (ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Ngôn ngữ Nhật, ngành Ngôn ngữ Trung, ngành Ngôn ngữ Pháp), Pháp luật (ngành Luật), Du lịch và Khách sạn (Quản trị khách sạn), Nhà trường tiếp tục phát triển thêm các ngành mới thuộc các lĩnh vực trên và các ngành sang các lĩnh vực mới, như lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin; Báo chí và thông tin; Nghệ thuật và một số lĩnh vực khác.

– Cung cấp dịch vụ, tư vấn và chuyển giao tri thức cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân.

6.2. Giá trị cam kết

– Cung cấp cho người học các chương trình đào tạo có tính căn bản – mở – linh hoạt, gắn kết với thực tiễn cùng với môi trường học tập và rèn luyện năng động, giúp cho người học phát triển tối đa năng lực cá nhân, năng lực thích ứng và đổi mới sáng tạo.

– Cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân các dịch vụ tư vấn, chuyển giao tri thức cập nhật có tính ứng dụng cao.

– Triển khai các hoạt động xã hội thiết thực phục vụ cộng đồng.

7. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

7.1. Mục tiêu chung

Trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, dẫn đầu cả nước về đào tạo kinh tế, kinh doanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cung cấp các sản phẩm xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, có vị thế cao trong khu vực Châu Á.

7.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Có hệ thống quản trị đại học hiện đại trên nền tảng số hóa; nguồn nhân lực có năng lực và trình độ cao, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Mục tiêu 2: Có hệ thống ngành/lĩnh vực đào tạo đa dạng, dựa trên thế mạnh về kinh tế, kinh doanh, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài có khả năng cạnh tranh quốc tế; thuộc nhóm 300 đại học hàng đầu khu vực Châu Á vào năm 2030.

Mục tiêu 3: Trở thành trung tâm nghiên cứu, chuyển giao tri thức về kinh tế và kinh doanh uy tín ở Việt Nam và khu vực châu Á; trở thành điển hình cả nước về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Mục tiêu 4: Có năng lực tài chính bền vững, cơ sở vật chất hiện đại, học liệu phong phú và cập nhật, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và chuyển đổi số.

Mục tiêu 5: Có môi trường học tập và làm việc hiện đại, năng động, sáng tạo, có tính quốc tế hóa cao.

8. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC

– Giai đoạn từ 2021 đến 2025: Phát huy tự chủ đại học, đổi mới quản trị đại học và chuyển đổi số, phát triển đội ngũ và nâng cao năng lực nghiên cứu, thành lập phân hiệu, doanh nghiệp và viện nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện thành lập các trường thành viên, phát triển ngành đào tạo mới, tăng cường cơ sở vật chất, củng cố nền tảng và phát triển vùng lõi của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; cải thiện các tiêu chí xếp hạng quốc tế.

– Giai đoạn từ 2026 đến 2030: Phát triển ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực mới, liên ngành; thành lập các trường thành viên; hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản trị đại học; hoàn thành các dự án mở rộng khuôn viên; phát triển các hoạt động nghiên cứu mũi nhọn; phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, chuyển giao tri thức, trở thành điển hình của đại học đổi mới sáng tạo trong khối ngành kinh tế, kinh doanh tại Việt Nam; được xếp hạng trong nhóm 300 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

– Giai đoạn từ 2031 đến 2040: Khẳng định vị thế của một đại học đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực; quản trị hiệu quả trên nền tảng số; có uy tín trên thế giới.

9. CÁC ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC

9.1. Tái cấu trúc trường và chuyển đổi số

– Tái cấu trúc trường và vận hành theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo 3 cấp có các trường thành viên, phân hiệu, viện, doanh nghiệp trực thuộc.

– Hiện đại hóa hệ thống quản trị, phân cấp quản lý và phát huy tự chủ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành.

– Triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số và phát triển theo mô hình đại học số.

– Mở rộng và khai thác hiệu quả khuôn viên; xây dựng thư viện số, không gian học tập và làm việc theo triết lý đào tạo và tinh thần đổi mới sáng tạo.

– Đa dạng hóa và phát triển các nguồn thu, đảm bảo năng lực tài chính bền vững; hình thành các dự án hợp tác, liên kết lớn để thu hút các nguồn lực từ bên ngoài.

9.2. Thu hút và phát triển nhân tài, quốc tế hóa nhân sự

– Đổi mới cơ chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách đãi ngộ để thu hút và phát triển nhân tài.

– Phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong một số lĩnh vực, triển khai các chức danh nghiên cứu mới.

– Quốc tế hóa đội ngũ nhân sự.

9.3. Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo, tạo sự khác biệt

– Phát triển các ngành/chương trình đào tạo mới hướng tới sự xuất sắc thông qua khơi dậy năng lực cá nhân, hình thành hệ tư tưởng về đổi mới sáng tạo, tư duy mở, rèn luyện bản lĩnh và khả năng thích ứng, làm chủ hệ sinh thái của chính mình.

– Phát triển các chương trình vệ tinh và chương trình đào tạo ngắn hạn nhằm tăng tính mở, linh hoạt cho các chương trình đào tạo, tạo thêm giá trị và tăng khả năng thích ứng nhanh của người học.

– Cải tiến các điều kiện đảm bảo chất lượng, tăng cường kiểm định các chương trình đào tạo; tham gia xếp hạng trường trong các bảng xếp hạng quốc tế.

– Đổi mới cơ chế, chính sách hoạt động khoa học công nghệ theo hướng tăng phân cấp, trao quyền tự chủ, đầu tư trọng điểm phát triển hướng nghiên cứu mũi nhọn.

– Phát triển hệ sinh thái mở trong đó khẳng định vai trò dẫn dắt trong một số lĩnh vực, môi trường đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp có tính quốc tế hóa cao theo hướng cá nhân hóa và tự chủ.

– Phát triển thương hiệu và văn hoá Đại học Ngoại thương định hướng theo các giá trị cốt lõi của trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *